Německo změnilo bodový systém

Od 1.5.2014 platí v Německu nová pravidla pro započítávání trestných bodů v tzv. bodovém systému. Nově se zaznamenávají do registru pouze ty přestupky, které bezprostředně ovlivňují bezpečnost silničního provozu.

Podle vyjádření německých úřadů, cílem je zaměřit se na účel bodového systému. Ten má postihovat jen ty osoby, které ohrožují ostatní.

Do registru se tak zaznamenají body za trestné činy a závažné přestupky. Za v zákoně uvedený přestupek je to 1 bod, za vážný přestupek se zákazem řízení 2 body, za trestný čin 2 body, pokud se jedná o trestný čin se sankcí zákazu řízení, 3 body.

Pokud jde o přestupky, bodový postih následuje za ty přestupky, kde byla udělena pokuta 60 EUR a vyšší (předtím 40 EUR).

Bodovány tak nejsou například následující přestupky (dále jsou však pokutovány, výše pokuty je uvedena v závorce):

Nepoužití bezpečnostních pásů  (30 EUR), Jízda bez platné STK, pokud lhůta nepropadla o více jak 8 měsíců (25 EUR), překročení rychlosti o méně než 20 km/h v obci (15-30 EUR), překročen o méně než 20 km/h mimo obec (10-30 EUR).

1 bod je udělován za následující přestupky:

Předjíždění tam, kde to není povoleno a nedošlo k ohrožení ostatních (70-150 EUR), použití mobilního telefonu v rozporu se zákonem (60 EUR),  překročení nejvyšší  dovolené rychlosti o méně než 30 km/h (70-80 EUR), jízda na červenou bez ohrožení ostatních a méně než 1s po rozsvícení signálu (90 EUR) a další.

2 body jsou udělovány za přestupky, při kterých došlo k ohrožení jiných účastníků silničního provozu a za jízdu pod vlivem alkoholu.

Kompletní přehled výše pokut a bodových postihů najdete zde.

Celkový počet bodů, který řidič může dostat, se snižuje z 18 bodů na 8. Za 1-3 body obrží řidič upozornění, za 4-5 bodů napomenutí, 6-7 bodů výstrahu a od 8 bodů následuje odebrání řidičského oprávnění na 6 měsíců.

V případě napomenutí vzniká možnost umazání bodů na dobrovolném placeném semináři (cena ca 400 EUR). V případě výstrahy již není možné body umazat absolvováním semináře. Úřady nemohou seminář nařídit. Seminář je možno absolvovat jednou za pět let.

Nově se také definuje lhůta, po jejímž uplynutí body zanikají. Ta je nyní pevná a není vázána na to, zda se řidič dopustil jiného přestupku.  V případě přestupku je tato lhůta 2,5 roku.

Stav bodů může německý řidič zjistit kdykoli zdarma zasláním neformální žádosti na centrálu ve Flensburgu.

V souvislosti s popsanými změnami došlo k celé řadě dalších dílčích změn. Kompletní informace v německém jazyce jsou k nalezení například zde na webu ADAC.

Německá administrativa tak opustila v ČR natolik vyzdvihovaný „výchovný“ ráz bodového systému a odpříště se budou němečtí úředníci soustředit pouze na jednání, které by mohlo přímo ohrozit ostatní nebo je již ohrozilo.