Kontrola tachometrů podle Ministerstva dopravy

V tisku rozsáhle a velkohubě prezentovaná aplikace, která měla „bránit podvodům s tachometry„, se ukázala jako zcela neužitečná. Ministerstvo se opět předvedlo.

Webová stránka dostupná na www.kontrolatachometru.cz nalezne v databázi údajů shromážděných z STK údaje o stavu počítadla ujetých kilometrů, zaznamenaných při jednotlivých STK. Pro získání údajů je zapotřebí zadat VIN vozidla a číslo protokolu z poslední STK.

Výstup pro automobil zakoupený v roce 2004 vypadá takto:

mdtachoVýstupy z tohoto systému doporučujeme řidičům nepřeceňovat. Veškeré údaje jsou informativní, nejsou právně závazné a nelze je samotné použít například k reklamaci vozidla zakoupeného v minulosti.

Nedostatky tohoto ministerského vynálezu jsou početné a dají se shrnout do následujících vět:

1. Zobrazovány jsou pouze výsledky z technických a evidenčních kontrol tak, jak byly během těchto kontrol zjištěny. V případě, že se technik spletl nebo se s ním řidič domluvil na zanesení jiného stavu počítadla, než jaké odpovídalo realitě, případě počítadlo falšoval průběžně, zobrazuje se tento nesprávný nebo zfalšovaný údaj.

2. Pro auta mladší 6 let postrádá aplikace smysl. Pro takové auto je k dispozici pouze jediný záznam (STK po 4 letech od uvedení do provozu) a z něho nelze dovodit žádný trend. Podvody s tachometry však nejčastěji postihují vozidla ve stáří 3-5 let, u kterých je zisk ze snižování stavu počítadla ještě atraktivní, například vozidla z leasingových flotil. U výše zmíněného 11 let starého vozu je sice dat dostatek, ale pravděpodobně už nemají na prodejní cenu vozidla velký vliv.

3. Není jasné, proč je třeba zadávat číslo protokolu z STK. Ministerstvo zde pravděpodobně chtělo omezit okruh subjektů, které si mohou informace zobrazit, pouze na ty, kteří reálně mají přístup k technickému průkaz nebo protokol z STK. Koho tím MD chtělo ochránit a před čím není jasné, zvláště když na obdobných slovenských stránkách www.ko.sk lze totéž zobrazit pouze po zadání VIN.

4. Jak ukazuje výše znázorněný příklad, hodnoty z let 2007 a 2008 nejsou někdy k dispozici.

Jako pozitivní se pak dá označit pouze to, že ministerstvo po dlouhých letech pololegálního zpřístupňování těchto údajů komerčním subjektům zabývajícím se lustrací automobilů na komerčním základě laskavě svolilo s užitím údajů o vozidlech občanů občanům samotným. Praktická použitelnost je však silně limitovaná.