Užitečné mapové podklady

Jiným užitečným webovým nástrojem jsou mapy dopravních nehod, které jsou dostupné na internetu všem uživatelům. Jejich použití nevešlo v širokou známost a domníváme se, že je to škoda.

1. Kdebourame.cz

Relativně nové jsou stránky kdebourame.cz. Za jejich vznikem stojí nechvalně známé Centrum dopravního výzkumu v Brně, ale výsledek je nad očekávání zajímavý. Cílem aplikace je nikoli zobrazovat informace o jednotlivých nehodách, ale poskytnout informaci o nebezpečných místech, v nichž se dopravní nehody dějí častěji, než jinde. Za tím účelem jsou nehody sdruženy do shluků. Shluky aplikace zobrazuje pouze na síti silnic (I., II. a III. třídy) a shluky byly vypočítány na základě dat z databáze dopravních nehod Policie ČR za období 2009 – 2013.

Zajímavé je například konfrontovat ve dvou oknech na obrazovce identifikované shluky dopravních nehod s místy,

kde s oblibou vykonává dohled nad dopravou policie, které se dají získat například na stránkách poi.cz.  Výsledkem tohoto porovnání je, že policie se úsekům s častým výskytem nehod celkem úspěšně vyhýbá.

2. JDVM

Na adrese www.jdvm.cz/pcr se lze dobrat k údajům o jednotlivých dopravních nehodách v dané lokalitě. Práce s aplikací je uživatelsky nepříjemná až odrazující, ale dříve nebo později se s trochou vytrvalosti lze doklidat k datům k jednotlivým dopravním nehodám včetně zjištěné příčiny, následků a údajů o účastnících. I tato aplikace používá data od Policie ČR a to od roku 2007 doposud.

jdvm_rosiceTato aplikace je zejména užitečná k rozporování různých dopravně-bezpečnostních opatření, která prosazují obce a která provází argumentace o zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. S použitímvektorové mapy může vyjít najevo, že dané místo je například zcela bezpečné anebo naopak že existují jiná místa, podstatně méně bezpečná.

3. POI.CZ

Užitečným mapovým zdrojem jsou stránky poi.cz. Tyto stránky jsou známy jako komunitní projekt na sdílení bodů zájmu pro GPS navigace. Stránky však disponují i užitečnou aplikací, která převádí body zájmu shromážděné komunitou do podoby mapy. Například:

Mapa stacionárních radarů v ČR

Mapa úsekových meření v ČR

Mapa hlídání průjezdu křižovatkou

Problémem tohoto komunitního projektu je stagnující ochota komunity přidávat nové radary do databáze, případně mazat ty staré. Sami se zapojujeme podle našich možností do aktualizací a doplňování dat na poi.cz a o totéž bychom si dovolili požádat i naše příznivce.