Ministerstvo dopravy chystá zvýšení pokut

Záměr novely zákona č. 361/2000 Sb. obsahující zpřísnění bodového systému, zvýšení sankcí a posílení pravomocí policie představilo na svém webu Ministerstvo dopravy. Občané mají možnost se k uvedeným změnám vyjádřit do 13. 5. 2016.

Zpráva na webu Ministerstva dopravy zde

Úplný výčet změn ve výši sankcí ve formě tabulky zde (web MDČR) nebo zde

Ministerstvo zmiňuje zejména zjednudušení a zpřehlednění současného systému sankcí,  ve skutečnosti ovšem jde především o zvyšování sankcí. Změny spočívají zejména ve:

  • zvýšení horní hranice rozpětí, ve kterém je možné uložit pokutu ve správním řízení. Pokuta za vybrané skutky dosaduje až 100.000 Kč.
  • zdvojnásobení výše sankce za přestupek mající za následek dopravní nehodu
  • stanovení jednotné výše pokut ukládané v blokovém řízení bez ohledu na okolnosti skutku, takže policista nebo stážník nebude mít možnost pokutu zvýšit ani snížit
  • zvýšení horní hranice trvání trestu zákazu činnosti
  • posílení pravomocí policie při zadržování a zajišťování řidičských průkazů
  • zavedení nových skutkových podstaty a trestů za ně

Návrh změn zákona je na webu ministerstva předkládán ve dvou variantách. První z variant obsahuje návrh změny zákona v paragrafovaném znění, druhá varianta ji rozšiřuje. Rozšíření se týká především zamýšlené povinnosti informovat řidiče o výši bodových trestů. Ministerstvo dopravy předkládá i odůvodnění navrhovaných změn.

Ministerstvo dopravy se pokouší vytvořit zdání široké veřejné diskuse. Za tím účelem dalo občanům možnost se k návrhu vyslovit, Posílat „nápady a připomínky“ je možné formou mailové komunikace na adresu pripominky@mdcr.cz, dále ministerstvo vytvořilo facebookové stránky Nový bodový systém, jejichž obsah je skutečně svérázný. Je samozřejmě pouze na ministerstvu, jak s těmito připomínkami naloží.

Doporučujeme motoristům, aby využili této příležitosti a vyslovili se k těmto návrhům. Budeme rádi, když nám pošlete vaše připomínky v kopii.