P.F. 2017

Vážení příznivci, dovolte nám popřát vám mnoho štěstí, zdraví a bezpečně ujetých kilometrů v roce v nadcházejícím novém roce. Současně děkujeme za Vaši podporu, které se nám v tomto roce dostalo, ať již ve formě finančních příspěvků, poskytnutých služeb nebo informací. I v příštím roce se pokusíme důvěru našich příznivců nezklamat.

Nejprve nám dovolte krátké ohlédnutí za rokem 2016.

Začátkem roku nás zaměstnávala nenápadná, ale poměrně důležitá ministerská vyhláška č. 294/2015 Sb., která mimojiné stanoví význam a provedení dopravních značek. Náš spolek poukázal na zjevné chyby, které tento právní předpis obsahuje, včetně té největší, která by vedla k změně přednosti jízdy na některých kruhových objezdech. Média jevila o celou věc nemalý zájem a nakonec došlo k tomu, že ministerstvo dopravy vydalo záplatu, která tuto zjevnou chybu napravila. Opět jsme se mohli přesvědčit o amatérismu, který provází přípravu a schvalování právních norem, které se dotýkají života skoro každého z nás.

Spustili jsme web road-fens.cz. Jeho jádro tvoří texty známé jako FSM z blogu dfens-cz.com. Tyto texty jsme upravili podle nejnovějšího stavu legislativy a judikatury a doplnili několik textů dalších. Projekt si žije vlastním životem a je často čtený nejen řidiči a subjekty poskytujícími právní podporu řidičům ve správních řízeních, ale také úředníky.

Vaše finanční příspěvky posloužily mimojiné ke školení a vzdělávání členů spolku, aby byli schopni poradit nebo poskytnout podporu řidičům v právních nesnázích. To jsme také udělali v několika desítkách případů. Kde jsme si nevěděli rady, tam jsme zprostředkovali kontakt řidiče na právníka. V této činnosti samozřejmě budeme pokračovat.

Rutinní záležitostí jsou pro nás žádosti o poskytnutí informace a různé administrativní korekce značkového a dopravně-omezovacího šílenství. Přepokládáme, že během roku 2017 vydáme manuál, jak se mohou občané a řidiči sami bránit těmto úletům lokálních úředníků, kteří si někdy počínají tak, jako by jim po vítězství v komunálních volbách obec začala patřit.

Na podzim jsme se připojili k záměru pražského advokáta Mgr. Pecáka. Ten se rozhodl právně napadnout tzv. modré zóny v Praze, tedy regulaci parkování v několika městských částech. V rámci této kauzy se objevila ještě kauza vedlejší, kterou představuje problematika poplatkové solidarity v případě, že skupina občanů podává hromadnou žalobu na obec nebo stát. Tato problematika je pro nás důležitá. Téměř pravidelně se na nás obracejí občané s dotazy, jak se bránit dopravním regulacím například v místě jejich bydliště. Sami jsme v minulosti také některá opatření obecné povahy napadli. Pokud by Mgr. Pecák v této vedlejší kauze uspěl, otevřela by se pro běžné občany cesta k právu ne snad snazší, ale alespoň levnější. Převzali jsme také část soudních poplatků za jednotlivé účastníky sporu  o modré zóny. Finanční aspekt modrých zón, kdy parkovné je vyšší než ve Vídni a jejich dopad do života lidí, kteří mají hluboko do kapsy, jsme totiž shledali doslova odporným.

Nyní k tomu, co nás čeká v roce 2017. Všechno nasvědčuje tomu, že to nebude jednoduchý rok.

V červenci vstoupí v platnost nový přestupkový zákon. Ten změní celou řadu procesních i hmotněprávních ustanovení týkajících se přestupků a správních deliktů. Zatím v této problematice tápou i úředníci, ale doufáme, že i v tomto ohledu budeme mít co říci.

Čekají nás parlamentní volby. Zákon o silničním provozu je tradičně jedním z prvních cílů poslanecké kreativity a nepochybujeme, že to samé se stane i letos. Pozitivem je, že by se mohla nestihnout projednat současná novela zákona a její legislativní proces by se tak protáhl, což by mohlo tuto další fázi utažení šroubu oddálit, pokud ne rovnou odvrátit.

Očekáváme několik významných soudních rozhodnutí. Prvním je rozhodnutí ústavního soudu ve věci tzv. jiného správního deliktu provozovatele vozidla, druhým je rozhodnutí ve věci  modrých zón, ke kterému by teoreticky letos mohlo dojít.

Osobně jsem si jistý, že až budeme za rok kolegové nebo já psát další PFko, bude mnoho věcí jinak. Některé možná lépe, ale celková tendence je jasná. Méně svobody, více dohledu úřadů, policie, kamer a radarů. Nelíbí se nám to a uděláme, co bude v našich silách.

„Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.“ (Benjamin Franklin)

S přáním příjemného vkročení do nového roku

Petr Jaroš

místopředseda, Mobilita 2014 z.s.