Poslání

Pojďme společně zlepšit právní prostředí v oblasti silničního provozu!

Náš spolek spolu se svými sympatisanty chce spojit všechny ty, kterým není lhostejné postupné „utahování šroubů“ na silnicích a chtějí se přidat k našemu úsilí s tím něco udělat. Jednotlivec mnoho nezmůže, společně ale můžeme dokázat hodně.

Tupé dodržování nesmyslných předpisů nikam nevede

Už dávno neplatí, že odpovědná jízda je jízda dle předpisů. Dopravní předpisy jsou určitě užitečné, jsou-li konsistentní, jednoduché a přehledné. Bohužel česká praxe je jiná: nepřehledná změť nařízení, zákazů, omezení a příkazů, jejichž hlavním smyslem už dávno není stanovit užitečná pravidla, ale účelově udělovat často drakonické tresty za banality. Rychlostní pasti a úseková měření rychlosti, vybudovaná pouze za účelem inkasa pokut do městských pokladen nejen že nepřispívají k bezpečnosti silničního provozu, ale podrývají respekt k právu a zamlžují jeho původní smysl.

Voláme po změně přístupu. Nikoliv restrikcemi a tupým zakazováním, nýbrž prosazováním osobní odpovědnosti každého řidiče; nikoliv umísťování desítek dopravních značek, které mnohdy popírají samy sebe, nýbrž takové úpravy infrastruktury, které zvýší plynulost provozu v daném místě; nikoliv nekontrolovatelné zavádění restrikcí formou přílepků k jiným zákonům, ale zjednodušení předpisů – to vše povede ke zvýšení respektu řidičů k dopravním předpisům i vůči sobě samým.

Zvyšujme právní povědomí řidičů

Ne každý skutek je přestupkem. Odhadujeme, že cca 60% sankcí je uděleno na základě neúplných, nezákonně získaných nebo rovnou podvržených důkazů. Zvyšujme proto povědomí o možnostech legální obrany vůči této šikaně, posilujme naše právní znalosti a donuťme tak policii a správní orgány konat svou práci v souladu s českým právním řádem.

Rozvíjejme řidičskou empatii a solidárnost

Na silnicích a ulicích je nás stále více a musíme se tam vtěsnat. Nemáme ale pocit, že by stejnou měrou vzrůstala i řidičská ohleduplnost a solidarita. Každý jede sám za sebe a nebere ohled na ostatní. Pomalejší neumožní předjetí rychlejšímu. Slabší (pomalejší) si vynucuje ohleduplnost na úkor silnějšího (rychlejšího), byť to leckdy odporuje zdravému rozumu. Většina mlčky podporuje tzv. dopravně-bezpečnostní akce, jejichž výsledky jsou silně diskutabilní. Kdokoliv vyčnívá z řady, je označen nálepkou silničního piráta. Jezdit dogmaticky podle předpisů ještě neznamená být v právu.

Nechceme města bez aut a bez lidí.

Preferujeme rovný přístup k dopravní infrastruktuře bez ohledu na to, jakým dopravním prostředkem se občan rozhodne dopravovat. Umělá preference některých druhů dopravy na úkor jiných vede k deformaci trhu, neefektivitě v podobě plýtvání, zdržení v kolonách a zbytečným investicím. Extrémním vyústěním těchto snah je tzv. zklidňování dopravy, které bývá většinou jen záminkou pro omezování a potírání dopravy. V konečném důsledku až k odlivu obyvatel a služeb z rozsáhlých urbanistických oblastí a drastickému snížení jejich atraktivity a kvality života v nich. Nechceme města bez aut a bez lidí.

Individuální doprava není zločin!

Máte někdy při sledování televize či čtení novin dojem, že jízda autem je téměř zločinem, latentním ohrožováním všech okolo nebo aktem mimořádné sobeckosti vůči přírodě? A co teprve jízda autem jen tak pro radost? To musí pak být přímo kriminální čin!

To vše je způsobeno jednostranným pohledem, který prosazují některé iniciativy a nátlakové skupiny. Podobně jako je módní zmiňovat ekologické škody způsobené provozem osobních aut, ostatně neustále menší a menší vlivem dokonalejší techniky, je třeba zmínit přínosy, které individuální doprava přináší a které tyto následky více než vyvažují. Díky autům můžeme objevovat nová místa, poznávat přátele, navštěvovat obchodní partnery a realizovat oběh zboží a služeb. Je sice smutné, že zhruba každý čtvrtý den dojde na českých silnicích k jedné smrtelné nehodě, ale za stejnou dobu dojelo více než deset miliónů řidičů a jejich spolucestujících v pořádku do cíle. Budeme proto vystupovat proti alarmistické propagandě a uvádět ji na správnou míru.