Podpořte nás

Činnost spolku je spojena s náklady. Jedná se zejména o platby za právní pomoc a konzultace, pořizování dokumentů, poštovné, úřední poplatky, pronájem kanceláře, cestovné a další. Většinu nákladů hradí členové sami v rámci dobrovolnosti a entuziasmu. Pokud chcete naši činnost podpořit formou finančního daru, použijte toto bankovní spojení na transparentní účet u FIO banky:

číslo účtu: 2300576625/2010

zobrazit účet

V případě zájmu vystavíme potvrzení o přijetí daru, který je pak možné odečíst si od základu daně z příjmu fyzické osoby.