Stanovy a registrace

Spolek je registrován v souladu s novým občanským zákoníkem, kdy dosud používaná název „občanské sdružení“ nahradil termín „zapsaný spolek“.

Spolek Mobilita 2014 z.s. byl registrován na návrh jeho zakladatelů pod identifikačním číslem 02780704 dne 17. března 2014. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 58947.

Adresa sídla spolku je Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.

15.2.2014 proběhla ustavující schůze spolku, v jejímž průběhu byla schválena definitivní verze stanov a zvolen pětičlenný výbor. Dále proběhla volba předsedy, který je statutárním zástupcem.

Platná poslední schválená verze stanov: