Členové a příznivci

S čím nám můžete pomoci?

Úvodem musíme předeslat, že nejsme profesionální aktivisté, kteří vytvářejí lobbistické struktury za prostředky čerpané z veřejných rozpočtů a ovlivňují politiky a úředníky, aby jim a tím i občanům, vnutili svoji vůli v rozporu se zásadami demokracie. Naším hlavním cílem je oslovit příznivce motorismu a myšlenky svobodné individuální dopravy a spojit síly pro naši věc. Máme naše občanská povolání a profese a času není nikdy nazbyt. Na první pohled to není zřejmé, ale i komunikace s různými partnery, příznivci i odpůrci, shromažďování informací a další činnosti vyžadují určitý čas a úsilí. Uvítáme proto i vaši pomoc.

Podpora

 Je více cest, jak podpořit náš záměr. Uvádíme pouze některé.

 • Šíření informací je klíčové. Sdílejte s námi hodnotné informace týkající se individuální automobilové dopravy, jako například odkazů na zajímavé studie, tiskové zprávy a informace z médií, úřední rozhodnutí a připravované změny zákonů.
 • Šířením informací je i jejich sdílení. Možná se vám nějaký náš záměr líbil, sdílejte odkaz na facebooku nebo vašich populárních webech.
 • Dejte nám vědět. Víte o zajímavé motoristické akci, veřejném projednávání záměru týkajícího se individuální motorové dopravy, semináři nebo setkání?
 •  Dejte o nás vědět. Uvítáme jakoukoli možnost propagace našeho spolku a jeho záměrů např. v médiích, umístěním samolepky na vaše auto apod.
 •  Pomocná ruka vítána! Můžete nám pomoci při přípravě akcí, správě obsahu webových stránek a přípravě některých dokumentů.

Příznivci

Pokud máte zájem o užší spolupráci, zamyslete se nad možností stát se příznivcem.

 • Kromě výše uvedeného, příznivci mají možnost účastnit se akcí a zasedání určených jen pro členy spolku (bez možnosti hlasovat).
 • Spolu budeme silnější. Příznivcům můžeme nabídnout pomoc a podporu, například formou zprostředkování kontaktu na členy a spolupracovníky spolku, poskytnutí rad a konzultací při řešení dopravních problémů ve vašem okolí a dovedeme poradit v komunikaci s úřady a institucemi, a to včetně přestupkových řízení.

Institut příznivce je neformální a nevzniká žádný závazek. V případě, že chcete být příznivcem spolku Mobilita 2014, odešlete prosím mailem zprávu na adresu info(zavináč)mobilita2014.cz a my se Vám ozveme.

Členové

Chcete být přímo ve středu dění a mít vliv na rozhodování uvnitř spolku? Pak zvažte institut členství.

 • Kromě výše uvedeného, člen spolku se může podílet na jeho činnosti v rozsahu daném stanovami, tedy zejména účastnit se členské schůze, hlasovat o programu činnosti, předkládat vlastní návrhy a kandidovat do orgánů spolku
 • Nechceme členy, kteří „se vezou“. Preferujeme úzkou a efektivní spolupráci před vytvářením široké členské základny. Protihodnotou za možnost spoluutvářet naši organizaci a určovat její směrování očekáváme u kandidáta na člena aktivní přístup a jasně formulovaný záměr, v jaké oblasti činnost spolku podpořit a rozvíjet.
 • O přijetí za člena rozhoduje výbor hlasováním na pravidelných čtvrtletních schůzích výboru, členství tedy nevzniká automaticy ani ihned.
 • Členské poplatky se nevybírají.
 • V případě zájmu o členství nás kontaktujte na adrese info(zavináč)mobilita.cz.