Kamery v autě a ochrana soukromí

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOU) vydal začátkem března 2015 stanovisko k používání kamer v automobilech, tedy zařízení, která snímají okolí vozidla a mají poskytnout informace zejména pro případ nehody.

Stanovisko najdete zde.

ÚOOÚ provedl analýzu různých případů použití kamery a dospěl k závěru, že její nejčastější použití, tedy snímání veřejného prostranství okolí vozidla za účelem objasnění nehody podléhá zákonu 101/2000 Sb. a z toho plynou pro uživatele kamery určité povinnosti, např.

– v případě práce se záznamem respektovat jeho účel (lze jej tedy předat policii, pojišťovně apod.) a práva osob zachycených na záznamu

– vhodně zajitit uchování dat pouze na nezbytně dlouhou dobu

– záznamy zabezpečit

– kameru není nutné registrovat u ÚOOÚ

Ve stanovisku nezmiňuje ÚOOÚ žádný zásadní právní problém, který by použitím kamery nejčastějším a předpokládaným způsobem mohl vznikat.

Stanovisko úřadu vítáme. Existují sice nikoli časté, ale soustavné snahy z prostředí obou policií používání kamer omezit, protože je řidiči také používali k zachycování nevhodného chování jejich příslušníků a ti pak v ojedinělých případech vyvíjeli nátlak na řidiče, aby kameru vypnuli, odstranili nebo vůbec nepoužívali právě s ohledem na ochranu osobních údajů.