Glosa: Země zaslíbená a právník v kontejneru

Před časem jsme prožili veřejné vystoupení jednoho úředníka nejmenovaného krajského úřadu, který si velmi pochvaloval, jak řidiči v sousedním Německu disciplinovaně platí pokuty a nevyhledávájí právní pomoc.

Jedna z vět, která mi utkvěla v paměti, zněla nějak takto: „V Německu, když se něco uzákoní, tak to platí. Někteří si to přečtou, někteří z nich to dokonce pochopí, ale všichni to to dodržují.“

Německo bylo zjevně úředníkův velký vzor.

Připomnělo mi to dávnou přednášku jednoho kádrově prověřeného důchodce, který byl vyslán na naši základní školu, aby nám přiblížil výdobytky socialismu v Sovětském svazu. Pravděpodobně se jednalo o reakci na havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Jeho obsáhlá přednáška končila tím, že se máme co učit.

Docela nedaleko od našich hranic, na dálnici D9 v truck parku na exitu 31 Berg/Bad Steben najdete zvláštní tabuli značku s paragrafem. Ukazuje ke shluku kontejnerů, ve kterých sedí v pracovní dny od 10 do 18 hodin čtyři zaměstnanci právní kanceláře. Jedná se o pobočku advokátní kanceláře Dr. Petera Moellera, která poskytuje právní služby řidičům přímo na dálnici.

Kancelář na A9 byla první, kterou Dr. Moeller otevřel v roce 2007. Další byly otevírány v přibližně ročních intervalech. Nyní disponuje sítí 6 poboček na dálnicích, které se orientují především na řidiče profesionály, převážně tedy řidiče kamionů. Centrála Moellerovy firmy je v Kromsdorfu u Weimaru a ta je vytížená především právní pomocí řidičům osobních vozidel. Dále do sítě Dr. Moellera spadají dvě „kamenné“ kanceláře v Berlíně a Hamburgu. Dá se tedy říci, že poradenská síť Dr. Moellera se během pár let teritoriálně i personálně rozrostla po celém Německu. O právní radu je možné kromě obvyklých cest požádat také mailem nebo občanskou radiostanicí známou jako CB.

Hlavní myšlenkou podnikatelského záměru je, že řidiči především v dálkové dopravě často ztrácejí možnost efektivní obhajoby, protože tráví většinu pracovních dnů za volantem daleko od místa, kde je jejich věc projednávána a nemohou se tudíž v případných přestupkových a trestních věcech bránit.

Kromě právníků zaměstnává firma také specialisty, kteří se detailně zabývají meřící technikou, kterou státní orgány používají při dokumentování domnělých přestupků. Zejména je zajímají úseková měření, váhy a trvání žlutého signálu na semaforech. Výsledky těchto šetření se dají najít na internetu pod heslem „Radarfalleninspektor“, což byl název stejnojmenného seriálu magazínu Vox.

Dr. Moeller není pouze teoretik. Aby lépe pochopil práci řidiče kamionu ve všech souvislostech, strávil nějaký čas s ním v kabině. K tomu později přiměl i své spolupracovníky, kteří o tom sepsali velmi výstižné blogy nazvané Advokát on tour a Advokátka on tour.

Ani jiní zaměstnanci Dr. Moellera se nevýhýbají praxi. Pracovnice pobočky v Mellingenu Jennifer Dölle se na vlastní kůži přesvědčila, jak radary zvyšují bezpečnost na silnicích. Do jednoho vjela na inline bruslích, takže skončila v nemocnici s dvojitou zlomeninou nohy. Doufejme, že Dr. Moeller podnikl vůči tomu, kdo radar umístil, patřičné právní kroky a postaral se Jennifer o dostatečné bolestné.

Činnost Dr. Moellera zaujala dokonce média. Silničního advokáta v akci můžete vidět v této reportáži.

Píšu o tom všem proto, že bez poptávky po jeho službách by jeho podnikatelský záměr neexistoval.

Prostě se máme co učit.

V úctě

Petr Jaroš, místopředseda spolku.